تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فراخوان تعمیر و بازسازی ساختمانهای دانشگاه
مبلغ براورد ۸۸٫۹۹۷٫۵۰۶٫۷۶۰ ریال
مدت پیمان ۵ ماه

شرایط آگهی

مبلغ ضمانتنامه 4.500.000.000 ریال هزینه خرید اسناد 2.000.000 ریال شرکتهایی که دارای حداقل رتبه 5 تاسیسات و رتبه 5 ابنیه بصورت توأم میباشند مجاز به شرکت در مناقصه می باشند. کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. پرداخت هزینه آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
فراخوان تعمیر و بازسازی ساختمانهای دانشگاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.