تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش ضایعات چوب های بریده درختان فضای سبز

شرایط آگهی

کلیه هزینه های مربوط به حمل و نقل و باسکول بعهده برنده مزایده میباشد
فروش ضایعات چوب های بریده درختان فضای سبز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.