تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش املاک شامل:
– صنعتی دامداری، کشاورزی و اموال منقول
– کاربری تجاری خدماتی
– مسکونی اداری

شرایط آگهی

جهت شرکت به سامانه ستاد ایران مراجعه فرمایند
فروش املاک شامل: – صنعتی دامداری، کشاورزی و اموال منقول – کاربری تجاری خدماتی – مسکونی اداری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.