تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش – دو دستگاه خودرو شامل یکدستگاه پژو ۴۰۵ و یکدستگاه پراید
۲- دو دستگاه کانتینر
۳- یکدستگاه تانکر
۴- لوازم تراکتور و خدمات مکانیزاسیون

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش – دو دستگاه خودرو شامل یکدستگاه پژو ۴۰۵ و یکدستگاه پراید ۲- دو دستگاه کانتینر ۳- یکدستگاه تانکر ۴- لوازم تراکتور و خدمات مکانیزاسیون

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.