تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

– اورهال کلی ترانسفورماتورهای سوخته و معیوب
– خرید انواع پایه بتنی
– خرید و پیاده سازی نرم افزار اسکادا اتوماسیون شبکه

شرایط آگهی

اعلام نشده
اورهال کلی ترانسفورماتورهای سوخته و معیوب – خرید انواع پایه بتنی- خرید و پیاده سازی نرم افزار اسکادا اتوماسیون شبکه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.