تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید لوازم یدکی پمپ CPH واحـد گـازی V94.2 نیروگاه شهید شهید سلیمی

شرایط آگهی

مبلغ سپرده 1.177.559.040 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره حساب مندرج در اگهی -
خرید لوازم یدکی پمپ CPH واحـد گـازی V94.2 نیروگاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.