تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات تعمیر ،نگهداری وراهبری تاسیسات مکانیکی وبرقی دانشگاه ولایت
برگزار کننده : دانشگاه ولایت
شرح کلی حوزه فعالیت : انجام امور خدمات تعمیرات ،نگهداری وراهبری تاسیسات برقی ومکانیکی دانشگاه ولایت

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 3,000,000 مبلغ تضمین : 610,526,880 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/24ساعت: 10:00
انجام خدمات تعمیر ،نگهداری وراهبری تاسیسات مکانیکی وبرقی دانشگاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.