تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر دارد ” سرویس ، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری ، زیرساخت شبکه و مرکز داده ” مورد نیازخود را با مشخصات فنی و شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله¬ای و بر اساس مقررات قانون برگزاری مناقصات و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تهیه نماید
برگزار کننده : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شرح کلی حوزه فعالیت : نگهداری و پشتیبانی

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 13,500,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/20ساعت: 15:30
سرویس ، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری ، زیرساخت شبکه و مرکز داده

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.