تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

انجام خدمات پشتیبانی و رفع خرابی فیبر نوری کابلهای دریایی
براورد : ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

رتبه حداقل 4 ارتباطات یا رتبه یک نفت و گاز خرید : 15/000/000 ریال تضمین : 11/400/000/000 ریال مدت اعتبار : سه ماه
انجام خدمات پشتیبانی و رفع خرابی فیبر نوری کابلهای دریایی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.