تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خدمات تنظیف پذیرایی خدمات اداری دفتری و پشتیبانی حفاظت فیزیکی و نگهداری ساختمان تاسیسات الکتریکی مکانیکی و مخابراتی

شرایط آگهی

اعلام نشده
خدمات تنظیف پذیرایی خدمات اداری دفتری و پشتیبانی حفاظت فیزیکی و نگهداری ساختمان تاسیسات الکتریکی مکانیکی و مخابراتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.