تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

سه دستگاه کامیونت ون سایپا
کامیونت ون به شماره ۱۲ ط۳۹۴ مدل ۱۳۸۰ به رنگ آبی به قیمت ۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
کامیونت ون به شماره ۲۱ ط ۳۹۳ مدل ۱۳۸۰ به رنگ آبی به قیمت ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
وانت نیسان به شماره ۱۹۱۴۲ یاسوج ۱۱ به رنگ آبی آسمانی به قیمت ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

خرید : 1/200/000 ریال مندرج در اصل اگهی 5٪ قیمت پایه ماشین آلات مورد نظر ضمانتنامه بانکی شهرداری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
فروش سه دستگاه کامیونت ون سایپا: دو کامیونت ردیف: مدل ۱۳۸۰ به رنگ آبی – وانت نیسانبه رنگ آبی آسمانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.