تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : سرویس و نگهداری دو دستگاه اسانسور
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۱۱۷۲۰۰۰۰۲۰
برگزار کننده : پلی کلینیک تخصصی یاسوج
نام سرویس : سایر فعالیت های خدماتی شخصی
تعداد : ۲ریال
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
محل تحویل : استان : کهگیلویه و بویراحمد ، شهر : یاسوج

شرایط آگهی

خدمت کد مشابه مباشد -خرید خدمت طبق قرارداد پیوست باشد-سرویس ونگهداری دودستگاه اسانسور با 6 توقف
سرویس و نگهداری دو دستگاه آسانسور

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.