تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

باقیمانده خط تغذیه جانگاه، لولمان ، لشت نشاء به همراه یک عدد شمع و پایه خرپا (PC)
مبلغ براورد ۵۲/۴۶۶/۸۴۶/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 2/623/342/300 ریال به حساب مندرج در اصل اگهی رشته تاسیسات و تجهیزات با نفت و گاز
باقیمانده خط تغذیه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.