تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

انجام کلیه امور مرتبط با شرکت بازآفرینی شهری ایران در استان سمنان

شرایط آگهی

خرید : 400/000 ریال مندرج در اصل اگهی
انجام کلیه امور مرتبط با شرکت بازآفرینی شهری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.