تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش مصالح مازاد رودخانه ای و ساماندهی رودخانه ها در شهرستان های خوی، پیرانشهر و شاهین دژ

شرایط آگهی

پایه 5 و بالاتر رشته آب برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد.قیمت فروش اسناد 2 میلیون ریال-
فروش مصالح مازاد رودخانه ای

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.