تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

حدود ۴۳ تن و مقادیری اقلام مازاد اسقاطی و ضایعاتی

شرایط آگهی

تضمین : 1/134/400/000 ریال
حدود ۴۳ تن و مقادیری اقلام مازاد اسقاطی و ضایعاتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.