تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید پمپ و تعمیر پمپ و الکترو موتور جهت چاه شهرک صنعتی بم
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۱۲۷۵۰۰۰۳۴۳
برگزار کننده : شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان
نام سرویس : ساخت اتاقک و تجهیز چاه
تعداد : ۱مورد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
محل تحویل : استان : کرمان ، شهر : کرمان

شرایط آگهی

ایران کد ها مشابه بوده و پیشنهاد دهنده قیمت باید بر اساس اطلاعات فایل پیوست نسبت به ارائه قیمت اقدام نماید عدم ارائه فایل تکمیل شده پیوست به منزله عدم پذیرش شرایط تلقی شده و قیمت ها مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
خرید پمپ و تعمیر پمپ و الکترو موتور جهت چاه شهرک صنعتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.