تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : تعمیر پمپ پره ای دامپر ( ۱ مورد) مشخصات کار به شرح پیوست – کارشناس ۰۹۱۳۳۹۷۹۹۵۴
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۴۳۴۰۰۰۰۷۵۲
برگزار کننده : شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
نام سرویس : سایر فعالیت های خدماتی شخصی
تعداد : ۱مورد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
محل تحویل : استان : هرمزگان ، شهر : بندرعباس

شرایط آگهی

کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.لطفا بر اساس شرح کلی نیاز و پیوست های مربوطه قیمت پیشنهادی ارائه گردد.
تعمیر پمپ پره ای دامپر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.