تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : تجهیز چاه ومرمت موتورخانه چاه چشمه عاشق در ریزآب شهرستان نیریز-عدم تعدیل-پیش پرداخت طبق آیین نامه -مدت اجرا ۲ماه-اعتبارات کد۱۵۰۳۰۰۳۱۲۹-۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۵۶۶۹۰۰۰۴۰۰
برگزار کننده : شرکت آب و فاضلاب استان فارس
نام سرویس : ساخت بنا
تعداد : ۱واحد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
محل تحویل : استان : فارس ، شهر : نی ریز

شرایط آگهی

تجهیز چاه ومرمت موتورخانه چاه چشمه عاشق در ریزآب شهرستان نیریز-عدم تعدیل-پیش پرداخت طبق آیین نامه -مدت اجرا 2ماه-اعتبارات کد1503003129-1503003006
واگذاری پروژه تجهیز چاه و مرمت موتورخانه چاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.