تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : اجرای عملیات اصلاح سیستم برقی ساختمان مطابق لیست پیوست…. تکمیل فایل پیوست الزامی می باشد
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۱۹۱۰۰۰۰۰۱۳
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان
نام سرویس : فعالیتهای نصب تاسیسات برق، لولهکشی و سایر تاسیسات ساختمان
تعداد : ۱متر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : اهواز

شرایط آگهی

اجرای عملیات اصلاح سیستم برقی ساختمان مطابق لیست پیوست.... تکمیل فایل پیوست الزامی می باشد
اجرای عملیات اصلاح سیستم برقی ساختمان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.