تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : انجام امورات مربوط نگهداری ،سرویس و |پشتیبانی تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و حرارتی ساختمان این دانشگاه واقع در خیابان ارم خیابان بهمن
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۱۸۵۱۰۰۰۰۰۶
برگزار کننده : دانشگاه علمی کاربردی لرستان
نام سرویس : سایر فعالیت های خدماتی شخصی
تعداد : ۱خدمت
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
محل تحویل : استان : لرستان ، شهر : خرم آباد

شرایط آگهی

انجام امورات مربوط نگهداری ،سرویس و |پشتیبانی تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و حرارتی ساختمان این دانشگاه واقع در خیابان ارم خیابان بهمن
واگذاری انجام امورات مربوط نگهداری ، سرویس و پشتیبانی تاسیسات مکانیکی ، الکتریکی و حرارتی ساختمان دانشگاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.