تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : سرویس و شستشوی کولرهای امور مالیاتی اهواز طبق فایل پیوست.
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۱۲۱۶۰۰۰۱۸۸
برگزار کننده : اداره کل امور مالیاتی
نام سرویس : فعالیتهای اداره و پشتیبانی دفتر کار
تعداد : ۲۹۰دستگاه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : اهواز

شرایط آگهی

پیوست می باشد.
سرویس و شستشوی کولرهای امور مالیاتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.