تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : عملیات نورپردازی پارک ها، معابر و المانهای سطح شهر بستک
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۲۴۳۶۰۰۰۰۰۹
برگزار کننده : شهرداری بستک استان هرمزگان
نام سرویس : ساخت پروژههای تاسیسات شهری
تعداد : ۳۷۸عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
محل تحویل : استان : هرمزگان ، شهر : بستک

شرایط آگهی

عملیات نورپردازی پارک ها، معابر و المانهای سطح شهر بستک مطابق اسناد استعلام
عملیات نورپردازی پارک ها، معابر و المانهای سطح شهر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.