تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری کلیه امور خدماتی،فضای سبز، نظافت، رفت و روب وجمع آوری زباله و نگهداری فضای سبزبه صورت حجمی در شهر حاجیلار
برگزار کننده : شهرداری حاجیلار استان اذربایجان غربی
شرح کلی حوزه فعالیت : واگذاری کلیه امور خدماتی،فضای سبز، نظافت، رفت و روب وجمع آوری زباله و نگهداری فضای سبزبه صورت حجمی در شهر حاجیلار

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 264,000,000 ریال توضیحات تضمین : متقاضیان جهت شرکت در مناقصه بایستی مبلغی به میزان 5 درصد براورد پایه معادل 264.000.000ریال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به شماره حساب سپرده 0111907171003 شهرداری حاجیلار نزد بانک ملی واریز و یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه در وجه شهرداری که حداقل 3 ماه دارای اعتبار بوده تهیه و اصل ان را در پاکت الف ارائه نمایند زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/12/22ساعت: 10:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور خدماتی،فضای سبز، نظافت، رفت و روب وجمع آوری زباله و نگهداری فضای سبزبه صورت حجمی در شهر حاجیلار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.