تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۴ عنوان مناقصه شامل :
واگذاری
– خدمات جامع مشترکین منطقه ۱ شهرستان بوشهر – براورد ۱۱۴٫۵۹۱٫۴۹۰٫۵۹۸ ریال
– خدمات جامع مشترکین منطقه ۲ شهرستانهای دشتستان تنگستان و دشتی
براورد ۱۲۵٫۰۴۲٫۸۳۸٫۷۸۴ ریال
– خدمات جامع مشترکین منطقه شهرستان گناوه و دیلم
براورد ۵۲٫۶۸۲٫۳۹۳٫۶۹۵ ریال
– خدمات جامع مشترکین منطقه ۴ شهرستانهای کنگان عسلویه ، دیر و جم…
براورد ۸۹٫۳۲۵٫۳۲۷٫۴۷۱ ریال
مدت اجرا هر پروژه ۱۲ ماه

شرایط آگهی

کلیه پیمانکارانی که دارای گواهینامه احراز صلاحیت معتبر صادره از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در کد خدمات عمومی هستند- خرید اسناد برای هر پروژه 1.000.000 ریال به حساب مندرج در اصل آگهی نزد بانک مهر ایران - تضمین به صورت ضمانت نامه بانکی تضمین 1.846.000.000 ریال1.951.000.000 ریال982.000.000 ریال1.349.000.000 ریال
۴ عنوان مناقصه شامل : واگذاری – خدمات جامع مشترکین

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.