تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

طراحی ، ساخت و تعویض سیستم کنترل تحریک ژنراتور واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی

شرایط آگهی

تضمین 1.725.000.000 ریال
طراحی ، ساخت و تعویض سیستم کنترل تحریک ژنراتور واحد بخار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.