تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید پرده های ضدحریق و دود جهت راه پله های ساختمان ستاد شرکت گاز استان قزوین

شرایط آگهی

تضمین : 750/000/000 ریال
خرید پرده های ضدحریق و دود جهت راه پله های ساختمان ستاد

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.