تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : تهیه و نصب آیفون تصویری تعداد ۱۶ دستگاه تک واحدی ۱۶ دستگاه دو واحدی ۶ دستگاه سه واحدی در مجموع ۶۶ دستگاه گوشی مانیتور و ۳۸ عدد پنل بشرح مشخصات پیوست
شماره نیاز : ۱۲۰۱۰۳۰۴۱۶۰۰۰۰۰۸
برگزار کننده : گمرک سرخس
– آیفون تصویری به شرح مشخصات پیوست بهمراه ایران کد های مشابه پیوست
کلیه هزینه های حمل و نصب و راه اندازی و هزینه های قانونی و جانبی با فروشنده می باشد.
رعایت کلیه قوانین و مقررات الزامی بوده و قیمت نهایی اعلام شود
گروه کالا : امور تاسیساتی
تعداد : ۶۶ دستگاه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
محل تحویل : استان : خراسان رضوی ، شهر : سرخس

شرایط آگهی

تحویل و نصب در منازل سازمانی اداره کل گمرک سرخستسویه حساب طی دو مرحله پس از تایید نهایی ناظر و مطابق قوانین و مقررات انجام خواهد شد1-تسویه وجه کالا پس از تحویل و قبض انبار 2-تسویه دستمزد نصب پس از نصب نهایی و تایید ناظر
تهیه و نصب آیفون تصویری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.