تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بازسازی قطعات داغ نیروگاه های تحت پوشش

شرایط آگهی

مدت انجام کار :12 ماه مدت اعتبار پینهاد ها : 180 روز
بازسازی قطعات داغ نیروگاه های تحت پوشش

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.