تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۴ عنوان مناقصه شامل تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی چادگان (شماره ۲۰۰۱۰۰۱۲۸۱۰۰۰۰۶۷ در سامانه ستاد) مبلغ برآورد اولیه:۱۰,۳۰۱٬۹۳۶٬۷۴۹ ریال و براساس فهارس بهای سال ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جاری) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:۵۱۵,۰۹۷,۰۰۰ ریال رشته و پایه تشخیص صلاحیت پیمانکاران رتبه ۵ یا بالاتر در رشته نیرومدت اجرا ۳ ماه
موضوع مناقصه:بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهرک فناوری اصفهان (شماره ۲۰۰۱۰۰۱۲۸۱۰۰۰۰۶۸ در سامانه ستاد) مبلغ برآورد اولیه:۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و براساس فهارس بهای سال ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جاری) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاره ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال رشته و پایه تشخیص صلاحیت پیمانکاران رتبه ۵ یا بالاتر در رشته تاسیسات و تجهیزات
مدت اجرا:۱۲ ماه
موضوع مناقصه:اجرای شبکه توزیع آب شهرک صنعتی بزرگ اصفهان شماره ۲۰۰۱۰۰۱۲۸۱۰۰۰۰۶۹ در سامانه ستاد) مبلغ برآورد اولیه:۷۶,۹۸۷,۳۱۲,۶۹۳ ریال و براساس فهارس بهای سال ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جاری) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ۰۰۰,۳,۸۴۹,۳۶۴,۰ ریال رشته و پایه تشخیص صلاحیت پیمانکاران رتبه ۵ یا بالاتر در رشته آب مدت اجرا ۶ ماه
موضوع مناقصه:اجرای کلیه امور خدماتی و پشتیبانی مورد نیاز دفتر مرکزی شرکت و شهرکها و نواحی صنعتی استان اصفهان (شماره ۲۰۰۱۰۰۱۲۸۱۰۰۰۰۷۰ در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اولیه:۱۳۷,۰۲۶,۴۹۴,۸۵۲ ریال و براساس قیمت روز اعتبار طرح جاری)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:۶٬۸۵۱٬۳۲۵,۰۰۰ ریال رشته و پایه تشخیص صلاحیت پیمانکاران گواهی صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

شرایط آگهی

اعلام نشده
۴ عنوان مناقصه شامل تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی- بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب- اجرای شبکه توزیع اب – اجرای کلیه امور خدماتی و پشتیبانی موردنیاز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.