تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید و نصب دوربین های تقاطع غیر همسطح جهاد و محدوده اطراف در شهر شهریار

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 500/000/000 ریال حداقل 5 انفورماتیک در زمینه شبکه داده های رایانه و مخابراتی یا رتبه 5 ارتباطات از سازمان برنامه و بودجه کشور
خرید و نصب دوربین های تقاطع غیر همسطح جهاد و محدوده اطراف

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.