تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

پروژه اجرای فیبرنوری جهت پایش تصویری سطح شهر پرند
اعتبار ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 7/500/000/000 ریال به حساب مندرج در اصل اگهی
پروژه اجرای فیبرنوری جهت پایش تصویری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.