تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۱۱ عنوان مزایده شامل :
۱- قراضه ذوبی پرس شده مخلوط گالوانیزه
۲- قراضه ذوبی فله گالوانیزه و روغنی مخلوط با خاک
۳-دلمه و خاک زیر دلمه آلومینیوم
۴-توری آغشته به آلومینیوم و غیره مندرج در شرح اگهی

شرایط آگهی

تضمین : مندرج در اصل اگهی
۱۱ عنوان مزایده شامل : ۱- قراضه ذوبی پرس شده مخلوط گالوانیزه ۲- قراضه ذوبی فله گالوانیزه و روغنی مخلوط با خاک ۳-دلمه و خاک زیر دلمه آلومینیوم ۴-توری آغشته به آلومینیوم

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.