تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات مربوط به امور فنی مهندسی
مبلغ تضمین ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
تامین خدمات سیمبانی با خودرو تضمین ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
خدمات مربوط به نگهبانی و حراست تضمین ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

اعلام نشده
تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات مربوط به امور فنی مهندسی- تامین خدمات سیمبانی – خدمات مربوط به نگهبانی و حراست

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.