تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تهیه حمل و نصب تعداد۲۶دستگاه تابلو برق فرعی بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش
برگزار کننده : اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران
شرح کلی حوزه فعالیت : تهیه حمل و نصب تعداد۲۶دستگاه تابلو برق فرعی بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 2,500,000,000 ریال توضیحات تضمین : ارسال فیزیکی پاکت الف به دبیرخانه بیمارستان الزامی می باشد.بازدید از محل پروژه و تکمیل فرم بازدید و بارگذاری ان در سامانه الزامی می باشد. زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/06ساعت: 12:00
تهیه حمل و نصب تعداد۲۶دستگاه تابلو برق فرعی بیمارستان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.