تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تهیه اقلام ، نصب و تکمیل سیستم اعلان و اجرای سیستم اطفاء حریق و رفع عدم
انطباقهای آتش نشانی و اخذ تائیدیه ایمنی
برگزار کننده : اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران
شرح کلی حوزه فعالیت : تهیه اقلام ، نصب و تکمیل سیستم اعلان و اجرای سیستم اطفاء حریق و رفع عدم
انطباقهای آتش نشانی و اخذ تائیدیه ایمنی

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 5,200,000,000 ریال توضیحات تضمین : لطفا" جهت هماهنگی برای بازدید باشماره 09123431372 اقای حمیدرضا رحیمی تماس حاصل گردد زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/12/29ساعت: 14:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای اعلان و اجرای اطفاء حریق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.