• 1- آیا تکه کابل فروشنده این کالاست؟
  • ۲- قیمت این کالا چقدر است؟
  • ۳- آیا می‌توانم به فروشنده اعتماد کنم؟

  • در این زمینه بخوانید

    موتوربرق چیست و چگونه کار می کند؟

    موتوربرق چیست و چگونه کار می کند؟

    یکی از دستگاه‌هایی که نقش بسیار مهمی در صنایع مختلف ایفا کرده و بسیار کاربردی است، موتوربرق است. موتورهای برق یا همان مولدهای الکتریکی دستگاه‌هایی هستند که انرژی مکانیکی حاصل از سوخت گاز یا بنزین و گازوئیل را به انرژی الکتریسیته تبدیل کرده و کاربردهای مختلفی مانند تامین برق اضطراری، تامین برق در مناطق دورافتاده، تامین برق برای تجهیزات صنعتی و ... دارند.