• 1- آیا تکه کابل فروشنده این کالاست؟
  • ۲- قیمت این کالا چقدر است؟
  • ۳- آیا می‌توانم به فروشنده اعتماد کنم؟

  • در این زمینه بخوانید

    تابلو برق صنعتی مرکز فرماندهی مدار الکتریکی تأسیسات

    تابلو برق صنعتی مرکز فرماندهی مدار الکتریکی تأسیسات

    در تأسیسات صنعتی، انجام هرگونه تعمیرات و یا سرویس مستلزم قطع برق مداری است که قرار است عملیات مورد نظر روی آن انجام شود. انجام این کار تنها از طریق تابلو برق صنعتی میسر می‌باشد. برخی از این تابلو‌های برق را به نام جعبه مدار شکن می‌شناسند در حالی که نام تجاری آن‌ها مرکز بار است.