• 1- آیا تکه کابل فروشنده این کالاست؟
  • ۲- قیمت این کالا چقدر است؟
  • ۳- آیا می‌توانم به فروشنده اعتماد کنم؟

  • در این زمینه بخوانید

    سیم ارت چیست و چرا باید از آن استفاده شود؟

    سیم ارت چیست و چرا باید از آن استفاده شود؟

    در هر کاری ایمنی حرف اول را می‌زند، از این رو ایمنی در وسایلی که به جریان برق متصل هستند، بسیار مهم است. یکی از مصادیق ایمنی در وسایلی که ظرفیت انباشت الکترون را دارا هستند، استفاده از سیمی برای تخلیه بار به زمین است. در سیستم برق‌کشی ساختمان‌ها استفاده از چنین سیمی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا مانع از برق‌گرفتگی و بروز حوادث می‌شود. نام این سیم که باعث تخلیه بار وسایل الکتریکی می‌شود، سیم ارت نام دارد.