• 1- آیا تکه کابل فروشنده این کالاست؟
  • ۲- قیمت این کالا چقدر است؟
  • ۳- آیا می‌توانم به فروشنده اعتماد کنم؟

  • در این زمینه بخوانید

    برقکار در سایت تکه کابل

    برقکار در سایت تکه کابل

    برقکاری و سیم کشی ساختمان به چه خدماتی گفته می شود؟ برق سختمان/سیم کشی برق/ بازرسی سیستم برق رابرقکار ساختمان  انجام میدهد.او در داخل و خارج از خانه کار می کند.برقکار ساختمان خدماتی که توسط برقکار ساختمان انجام می شود. نصب انواع کلید و پریز سرپیچ  تعویض تابلو برق توسط برقکار و جابجایی جعبه تقسیم […]