در این زمینه بخوانید

لامپ تشخیص رنگ چیست و چگونه کار می‌کند؟

لامپ تشخیص رنگ چیست و چگونه کار می‌کند؟

آشنایی با طیف نور از زمان نیوتن پررنگ‌تر شد و نیوتن با آزمایشات مختلف به این نتیجه رسید که نور سفید تنها یک پرتو نیست بلکه طیفی از پرتوهای مختلف و رنگی را شامل می‌شود. این طیف مانند رنگین کمان است و همان رنگ‌ها را شامل می‌شود. حتی به کمک منشور می‌توان پرتو نور دلخواه را جدا کرد. امروزه ابزارهای مختلف مانند لامپ تشخیص رنگ وجود دارد که به راحتی نور یک جسم را تشخیص می‌دهد. در این مقاله قصد داریم با این نوع لامپ‌ها، کاربرد و نحوه عملکرد آن‌ها آشنا شویم. با تکه کابل همراه باشید.