تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
مناقصات امروز(52)
مزایدات امروز(16)
استعلام های امروز(49)
درخواست خرید های امروز(0)
مناقصه

خرید و نصب و راه اندازی لوازم مراکز مانیتورینگ

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... البرز
انتشار: 1401/09/15 مهلت شرکت: 1401/09/20
مناقصه

خرید لوازم یدکی تجهیزات سیستم DCS

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... تهران,آذربایجان شرقی
انتشار: 1401/09/15 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

خرید لوازم یدکی تجیهزات سیستم DCS

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... آذربایجان شرقی
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

خرید و نصب و راه اندازی ۱۶ سامانه ثبت تخلف سرعت برای ۴ خط عبوری

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... فارس
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/09/24
مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و راه اندازی ۱۶ سامانه ثبت تخلف سرعت سنج برای ۴ خط عبوری

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... فارس
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/09/24
مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین نظارت و پایش تصویر در سطح شهر

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... خوزستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/20
مناقصه

اجرای عملیات ساخت تامین تجهیزات و اجرای دکل و سایر ملزومات دوربینهای کنترل ترافیک

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... البرز
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/20
مناقصه

خرید نصب و راه اندازی سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و تجاوز به حریم خط کشی عابر

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... البرز
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

خرید، نصب و راه اندازی تابلوهای کنترل تاسیسات شرکت ، برقراری ارتباط با مرکز کنترل و خدمات تعمیرات و نگهداری

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... تهران
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/19
مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت،تامین تجهیزات و اجرای دکل و سایر ملزومات دوربینهای کنترل ترافیک

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... البرز
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/20
مناقصه

خرید ، نصب راه اندازی تابلو های کنترل تاسیسات شرکت ، برقراری ارتباط با مرکز کنترل و خدمات تعمیرات و نگهداری به تعداد ۱۵۰ ایستگاه

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... تهران
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/19
مناقصه

تامین WELL HEAD CONTROL PANEL 5000 PSI – AIR BOTTLE RACK FOR ABOVE 5.000 PSI PANELS

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... خوزستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/9/24
مناقصه

تامین WELL HEAD CONTROL PANEL 300PSI

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... خوزستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/9/24
مناقصه

واگذاری کنترل پنل سرچاهی

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... خوزستان
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/09/26
مناقصه

کنترل پنل سرچاهی

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... خوزستان
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/09/26
مناقصه

کنترل پنل سرچاهی

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... خوزستان
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/09/26
مناقصه

خرید F&G System & Gas Detector

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... تهران
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/9/23
مناقصه

خرید لوازم یدکی تجهیزات سیستم DCS

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... تهران,آذربایجان شرقی
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

خرید ۳۰ دستگاه ترمینال PLC, TPS

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... تهران
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

شناسایی تولید کنندگان کالا و سازندگان تجهیزات و قطعات در داخل کشور

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... چهارمحال و بختیاری
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/9/23
مناقصه

اجرای عملیات شناسائی ۲۰۰ فقره انشعاب غیر مجاز فاضلاب ویدئومتری

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... البرز
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

WELL HEAD CONTROL PANEL 5000 PSI

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... خوزستان
انتشار: 1401/09/10 مهلت شرکت: 1401/9/21
مناقصه

ارائه خدمات فنی و مهندسی اجرای پروژه های تله متری و اسکادا

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... تهران
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

پایش وضعیت دستگاه های حساس و دوار

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... خوزستان
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

خرید P/F : ”honeywell”distribution control system”

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... هرمزگان
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/9/20
مناقصه

بروزرسانی سیستم اسکادا در ۱۸ پست انتقال

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... خوزستان
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/13
مناقصه

پروژه خرید و نصب دوربین نظارتی و تجهیزات-پروژه خرید و نصب دکل های ترافیکی و متعلقات-پروژه راه اندازی بهره برداری، تعمیر و نگهداری دوربین های کنترل سرعت

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... تهران
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/9/20
مناقصه

واگذاری خرید ۳۰ دستگاه ترمینال PLC و TPS

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... تهران
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

خرید۵ قلم کنترل پنل سرچاهی

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... خوزستان
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/23
مناقصه

خرید ۷ قلم کنترل پنل سرچاهی

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... خوزستان
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/23
مناقصه

خرید۷ قلم کنترل پنل سرچاهی

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... خوزستان
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/23
مناقصه

فراخوان ارزیابی کیفی تامین P/F PRO.LOGIC CONTROL SYS

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... بوشهر
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/12
مناقصه

خرید نصب و راه اندازی سه سامانه کامل سخت افزاری و نرم افزاری پلاک خوان ثبت تردد و تخلفات سرعت به همراه پروژکتور

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... قزوین
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/9/19
مناقصه

واگذاری خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... آذربایجان شرقی
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/22
مناقصه

خرید PROG.LOGIC CONTROL SYS

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... بوشهر
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/12
مناقصه

خرید، نصب راه اندازی و نگهداری از سامانه دوربین نظارت و پایش تصویر

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... خوزستان
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/9/19
مناقصه

فراخوان ارزیابی کیفی خرید قطعات مکانیکی یدکی سیستم ATC Onboard

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... تهران
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/16
مناقصه

تجدید خرید حمل نصب راه اندازی و بهره برداری سامانه جامع سیستم تله متری و کنترل از راه دور مخازن و خطوط انتقال اب

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... تهران
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/16
مناقصه

P/F "YOKOGAWA" ESD,DCS,F&G SYSTEM

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... تهران
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/9/19
مناقصه

خرید قطعات مکانیکی یدکی سیستم ATC Onboard

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... تهران
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/16
مناقصه

تامین تجهیزات ضروری واحد روابط عمومی

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... کرمان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/9/18
مناقصه

بروزرسانی سیستم اسکادا در۱۸ پست انتقال

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... خوزستان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/13
مناقصه

تجهیزات Siemens

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... اصفهان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/9/18
مناقصه

خرید حمل نصب راه اندازی و بهره برداری سامانه جامع سیستم تله متری و کنترل از راه دور مخازن و خطوط انتقال اب

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... تهران
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/16
مناقصه

نصب سامانه حفاظت الکترونیک ساختمان

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... تهران,خوزستان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/9/18
مناقصه

کنترل پنل سرچاهی

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... خوزستان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/20
مناقصه

خرید و حمل قطعات یدکی سیستم سیگنالینگ خط دو شرکت بهره برداری قطار شهری

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... خراسان رضوی
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/9/18
مناقصه

بروز رسانی سیستم اسکادا در ۱۸ پست انتقال

مراکز کنترل مربوط به برق، مخابرات ، نفت و... خوزستان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/13