تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
مناقصات امروز(89)
مزایدات امروز(9)
استعلام های امروز(107)
درخواست خرید های امروز(0)
استعلام

انجام (خدمات توزیع قبوض و ثبت اطلاعات از قبیل تلفن همراه و کدپستی) شهرداری نجف آباد.

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور اصفهان
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/09/17
استعلام

کنتورخوانی و وصول مطالبات برق بیله سوار و جعفرآباد به شرح پیوست

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور اردبیل
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/09/19
استعلام

نظارت جامع خدمات مشترکین(مطابق با شرایط اختصاصی پیوست) فهرست بهاء: خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شیراز در سال ۱۴۰۰

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور فارس
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/16
استعلام

واگذاری خدمات بازدید و آزمایش لوازم اندازه گیری انشعابات مشترکین عادی امور برق رودبار/منجیل/لوشان/رستم آباد/بره سر/جیرنده//با توجه به فایل های پیوست.

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور گیلان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/16
استعلام

انجام امور مربوط به قطع و وصل یا وصول مطالبات انشعابات بدهکار آب بها و اقساط معوق آب و فاضلاب و انشعابات غیر مجازشهری و روستایی

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور خراسان شمالی
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/09/16
استعلام

نظارت جامع خدمات مشترکین(مطابق با شرایط و مشخصات فنی پیوست) بر اساس فهرست بهاء خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شیراز سال ۱۴۰۰

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور فارس
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/12
استعلام

واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور ، قطع و وصل مجدد و توزیع اخطار قطع برق مشترکین و عملیات نصب، اصلاح انشعاب ، تغییر مکان و جمع آوری در بخش قطور

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور آذربایجان غربی
انتشار: 1401/09/06 مهلت شرکت: 1401/09/12
استعلام

تست ، بازدید و سرویس لوازم اندازه گیری غیر دیماندی – نصب لوازم اندازه گیری – قرائت کنتور

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور خوزستان
انتشار: 1401/09/01 مهلت شرکت: 1401/09/07
استعلام

واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور ، قطع و وصل مجدد و توزیع اخطار قطع برق مشترکین و عملیات نصب، اصلاح انشعاب ، تغییر مکان و جمع آوری در بخش قطور

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور آذربایجان غربی
انتشار: 1401/08/30 مهلت شرکت: 1401/09/03
استعلام

عملیات برون سپاری امورات مشترکین آب و فاضلاب

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور آذربایجان شرقی
انتشار: 1401/08/29 مهلت شرکت: 1401/09/02
استعلام

عملیات فعالیت های خدمات مشترکین شهری وروستایی شهرستان خمین مبلغ برآورد اولیه : ۵/۹۰۸/۲۰۰/۰۰۰ ریال

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور مرکزی
انتشار: 1401/08/26 مهلت شرکت: 1401/08/30
استعلام

واگذاری خدمات بازدید و آزمایش لوازم اندازه گیری انشعابات مشترکین عادی امور برق

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور گیلان
انتشار: 1401/08/25 مهلت شرکت: 1401/08/30
استعلام

کنتورخوانی و وصول مطالبات برق بیله سوار و جعفرآباد به شرح پیوست

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور اردبیل
انتشار: 1401/08/25 مهلت شرکت: 1401/08/29
استعلام

قرار داد تغییر شبکه و سیستم قرائت ۴۷۵ کنتور هوشمند برق

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور تهران
انتشار: 1401/08/24 مهلت شرکت: 1401/09/05
استعلام

اجرای پایلوت اصلاح سیستم قرائت و منبع تغذیه کنتور آلتراسونیک

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور زنجان
انتشار: 1401/08/24 مهلت شرکت: 1401/08/26
استعلام

دستگاه قرائت مستقیم انواع گازها multi RAE

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور چهارمحال و بختیاری
انتشار: 1401/08/23 مهلت شرکت: 1401/09/06
استعلام

خدمات سامانه قرائت کنتورهای هوشمند و مشترکین

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور خوزستان
انتشار: 1401/08/21 مهلت شرکت: 1401/08/23
استعلام

خرید خدمات نقطه به نقطه (PTP)

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور بوشهر
انتشار: 1401/08/18 مهلت شرکت: 1401/08/23
استعلام

دستور کار ۳۰۱۳۰۲۴ وصول مطالبات

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور خوزستان
انتشار: 1401/08/14 مهلت شرکت: 1401/08/18
استعلام

وصول مطالبات معوقه آب بها و تخلفات پشت کنتوری پیشوا

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور تهران
انتشار: 1401/08/11 مهلت شرکت: 1401/08/18
استعلام

ارائه خدمات ثبت انشعابات آب،برق وگاز به متقاضیان پروژه های مسکن مهر

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور البرز
انتشار: 1401/08/11 مهلت شرکت: 1401/08/17
استعلام

استعلام بهاء خدمات کنتور خوانی،صدور و توزیع قبض آب و فاضلاب بهاء با لحاظ حق شارژ اعلامی و کنترل پیشرفت فیزیکی شهرکها و نواحی صنعتی استان زنجان

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور زنجان
انتشار: 1401/08/10 مهلت شرکت: 1401/08/15
استعلام

دستورکار ۳۰۱۳۰۲۴ وصول مطالبات

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور خوزستان
انتشار: 1401/08/07 مهلت شرکت: 1401/08/14
استعلام

قرائت کنتور امور دو ، ثمرین و رضی به شرح پیوست

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور اردبیل
انتشار: 1401/08/04 مهلت شرکت: 1401/08/08
استعلام

وصول مطالبات عادی نقاط مختلف

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور خوزستان
انتشار: 1401/08/03 مهلت شرکت: 1401/08/07
استعلام

پروژه قطع و وصل و وصول از مشترکین بدهکار

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور خوزستان
انتشار: 1401/08/03 مهلت شرکت: 1401/08/08
استعلام

کنتور هوشمند G4

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور کرمانشاه
انتشار: 1401/08/03 مهلت شرکت: 1401/08/08
استعلام

عملیات دستمزدی و تامین مصالح در مدیریت توزیع برق شهرستان ساوه – امور برق غرق آباد

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور مرکزی
انتشار: 1401/08/03 مهلت شرکت: 1401/08/07
استعلام

استعلام بهاء خدمات کنتور خوانی،صدور و توزیع قبض آب و فاضلاب بهاء و کنترل پیشرفت فیزیکی شهرکها و نواحی صنعتی استان زنجان

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور زنجان
انتشار: 1401/08/03 مهلت شرکت: 1401/08/08
استعلام

وصول مطالبات معوقه آب بهاء و تخلفات پشت کنتوری شهر پیشوا

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور تهران
انتشار: 1401/08/01 مهلت شرکت: 1401/08/08
استعلام

وصول مطالبات معوقه آب بهاء و تخلفات پشت کنتوری شهر پاکدشت

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور تهران
انتشار: 1401/08/01 مهلت شرکت: 1401/08/08
استعلام

دستگاه قرائت کنتور هوشمند گاز بتعداد ۲۳۰ دستگاه

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور آذربایجان غربی
انتشار: 1401/07/27 مهلت شرکت: 1401/08/01
استعلام

قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین شهرستان اردل شامل شهرهای اردل، دشتک، کاج، سرخون و روستاهای شهرستان اردل

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور چهارمحال و بختیاری
انتشار: 1401/07/26 مهلت شرکت: 1401/08/02
استعلام

قرائت کنتور و پخش قبوض آنی مشترکین آب و فاضلاب

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور آذربایجان شرقی
انتشار: 1401/07/26 مهلت شرکت: 1401/08/02
استعلام

تغییر شبکه و سیستم قرائت ۴۷۵ دستگاه کنتور هوشمند برق

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور تهران
انتشار: 1401/07/24 مهلت شرکت: 1401/08/03
استعلام

تامین برق روستایی مدارس خیرساز شهرستان شوشتر و حومه ( مستندات به پیوست )

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور خوزستان
انتشار: 1401/07/23 مهلت شرکت: 1401/07/28
استعلام

پروژه قطع و وصل وصول مطالبات

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور خوزستان
انتشار: 1401/07/19 مهلت شرکت: 1401/07/27
استعلام

تعداد ۵۰۰ عدد کیت هوشمند جهت کنتور های دیافراگمی

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور مرکزی
انتشار: 1401/07/18 مهلت شرکت: 1401/07/24
استعلام

(تجدید)مرکز پایش و وصول مطالبات رودان…m

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور هرمزگان
انتشار: 1401/07/17 مهلت شرکت: 1401/07/20
استعلام

قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک و اپراتوری شهرستان های رفسنجان و انارو شهرها و روستاهای تابعه (دو ماهه)

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور کرمان
انتشار: 1401/07/17 مهلت شرکت: 1401/07/20
استعلام

قرائت کنتور و پخش قبوض آنی مشترکین آب و فاضلاب منطقه شبستر

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور آذربایجان شرقی
انتشار: 1401/07/17 مهلت شرکت: 1401/07/20
استعلام

واگذاری فرایند وصول مطالبات مشترکین فشار ضعیف بدهکار در محدوده امور برق منطقه ۹

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور اصفهان
انتشار: 1401/07/17 مهلت شرکت: 1401/07/19
استعلام

مرکز پایش و وصول مطالبات میناب/H

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور هرمزگان
انتشار: 1401/07/10 مهلت شرکت: 1401/07/16
استعلام

شرایط اختصاصی تنظیم قرارداد مرکز پایش و وصول مطالبات قشم…m

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور هرمزگان
انتشار: 1401/07/10 مهلت شرکت: 1401/07/16
استعلام

مرکز پایش و وصول مطالبات ناحیه چهار بندرعباس/H

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور هرمزگان
انتشار: 1401/07/10 مهلت شرکت: 1401/07/16
استعلام

مرکز پایش و وصول مطالبات بندرعباس سه/H

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور هرمزگان
انتشار: 1401/07/10 مهلت شرکت: 1401/07/16
استعلام

مرکز پایش و وصول مطالبات بندرعباس دو/H

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور هرمزگان
انتشار: 1401/07/10 مهلت شرکت: 1401/07/16
استعلام

مرکز پایش و وصول مطالبات بندرلنگه/H

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور هرمزگان
انتشار: 1401/07/10 مهلت شرکت: 1401/07/16