تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
مناقصات امروز(0)
مزایدات امروز(0)
استعلام های امروز(0)
درخواست خرید های امروز(0)
مناقصه

خرید اقلام تاسیسات مکانیکی (اتصالات سیستم تهویه مطبوع و آتشنشانی)

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) تهران
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/9/28
مناقصه

اجرای روشنایی بلوارهای اصلی و محوطه انباشت برداشت به صورت pc

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) هرمزگان
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/09/26
مناقصه

خرید اقلام تاسیسات مکانیکی چراغ و روشنایی

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) تهران
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/9/28
مناقصه

خرید اقلام تاسیسات الکتریکی سینی کابل

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) تهران
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/9/28
مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجائی پایه های تاسیسات برق معارض در مسیر سقرچین به خانه های سازمانی گروه ۳۳

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) تهران
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/09/24
مناقصه

اجرای خدمات نگهداری و بهسازی سیستم های سرمایش مراکز مخابراتی استان ها

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) تهران
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/9/28
مناقصه

انجام اصلاحات سیستم زمین ساختمانهای غیر صنعتی و صنعتی

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) اصفهان
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/9/28
مناقصه

پروژه تکمیل عملیات لوله کشی داخلی گاز منازل سازمانی

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) خوزستان
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/09/28
مناقصه

بررسی بازنگری و تکمیل طراحی و شبیه سازی سامانه تهویه و دفع دود و تامین توان پروژه

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) تهران
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/9/28
مناقصه

اجرای عملیات گازرسانی

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) کرمانشاه
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/9/28
مناقصه

اجرای عملیات گازرسانی به محور

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) کرمانشاه
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/10/04
مناقصه

اصلاح و بازبینی خطوط شبکه و تغذیه محور

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) کرمانشاه
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/9/28
مناقصه

تکمیل مرکز آموزش فنی و حرفه ای

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) خراسان رضوی
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/09/23
مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) آذربایجان شرقی
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/09/19
مناقصه

پروژه بازسازی عملیات ساختمانی و تأسیسات برقی مکانیکی

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) تهران
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/09/22
مناقصه

پروژه بازسازی عملیات ساختمانی و تأسیسات برقی مکانیکی مرکز

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) تهران
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/09/22
مناقصه

تکمیل تجهیزات مکانیکی و برقی سینمای

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) تهران
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/09/23
مناقصه

امور مربوط به تاسیسات و تولید گل و گیاه و کاکتوس گلخانه

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) گلستان
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/9/28
مناقصه

قسمتی از وظایف خود خدمات روابط عمومی؛ حفاظت و نگهداری ساختمانها و تاسیسات حمل و نقل وسرویس و نگهداری ماشین آلات تایپ و تکثیر سرویس

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) خراسان رضوی
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/9/28
مناقصه

پروژه نگه داری دوره ای ومستمر تمامی تاسیسات برقی ومکانیکی پایانه مرزی

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) کرمانشاه
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/09/20
مناقصه

تعمیرات اساسی سالنهای ورزشی

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) خوزستان
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/09/24
مناقصه

ارزیابی کیفی یکپارچه برون سپاری خدمات امور فنی و اداری نظافت ساختمانها و آبدارخانه های امور تصفیه خانه های ۳ ۴ و ۵ امور برق و تاسیسات و امور آبرسانی

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) تهران
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/09/23
مناقصه

پروژه تکمیل تجهیزات مکانیکی و برقی سینمای شهر

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) تهران
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/09/23
مناقصه

اجرای سیستم روشنایی زمین چمن استادیوم ورزشگاه

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) خوزستان
انتشار: 1401/09/17 مهلت شرکت: 1401/9/28
مناقصه

تعمیر و نگهداری تأسیسات ساختمانی، الکترونیکی و مکانیکی ساختمانها

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) اصفهان
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/09/24
مناقصه

اجرای تاسیسات مکانیکی پروژه

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) تهران,خراسان رضوی
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/9/27
مناقصه

طرح احداث دو بلوک ساختمان ۲۴ واحدی

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) هرمزگان
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/09/28
مناقصه

واگذاری احداث ساختمان

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) مازندران
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/9/27
مناقصه

اجرای سیستم روشنایی زمین چمن استادیوم

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) خوزستان
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/9/27
مناقصه

اجرای تاسیسات مکانیکی پروژه

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) تهران
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/9/27
مناقصه

پروژه نگهداری دوره ای و مستمر تمامی تأسیسات برقی و مکانیکی پایانه مرزی

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) کرمانشاه
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/09/20
مناقصه

واگذاری پروژه های عملیات حفاری هفت حلقه چاه آبرفتی، دو چاه آهکی و احداث اتاقک و تجهیزات سرچاهی- احداث مخزن و ایستگاه پمپاژ و اجرای خط انتقال آب تاسیسات آبرسانی شهر

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) تهران,خوزستان
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/9/27
مناقصه

اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) کرمان
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/09/20
مناقصه

تکمیل بخشی از عملیات اجرایی و تاسیساتی مسجد و حسینیه

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) خراسان رضوی
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/09/24
مناقصه

تکمیل سیستمهای OWS و F&C مخازن سقف ثابت انبار

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) تهران,گلستان
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/09/22
مناقصه

اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) خراسان رضوی
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/09/22
مناقصه

انجام کلیه امور بهره برداری و نگهداشت تاسیسات و تجهیزات جایگاه های CNG

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) یزد
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/9/27
مناقصه

شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) اصفهان
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/09/24
مناقصه

اجرای خطوط هوای ابزار دقیق از واحد ازون تا واحد تولیدی هوای فشرده

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) هرمزگان
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/09/30
مناقصه

تکمیل سیستمهای OWS و F&C مخازن

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) گلستان
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/09/22
مناقصه

تکمیل مدرسه خیری

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) تهران
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/09/21
مناقصه

تکمیل مدرسه خیری

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) تهران
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/09/21
مناقصه

اجرای خطوط هوای ابزار دقیق از واحد ازون تا واحد تولید هوای فشرده

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) هرمزگان
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/09/30
مناقصه

احداث دو بلوک ساختمان ۲۴ واحدی

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) هرمزگان
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/9/27
مناقصه

خرید و نصب فن کوئل ها و لوله کشی طبقات بیمارستان

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) مازندران
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/09/19
مناقصه

انجام کلیه امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و ابنیه

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) یزد
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/09/26
مناقصه

تکمیل مدرسه خیری

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) تهران
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/09/21
مناقصه

واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی و کلیه ساختمان های تابعه

پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی) آذربایجان غربی
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/09/24