تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
مناقصات امروز(52)
مزایدات امروز(16)
استعلام های امروز(49)
درخواست خرید های امروز(0)
مناقصه

استانداردسازی سیستم تهویه مطبوع مرکزی بیمارستان

سیستم تهویه و هواکش صنعتی گیلان
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

تامین برون سپاری ماشین کاری قطعات فولادی- تامین قطعات، طراحی، نصب و راه اندازی سیستم تهویه- خرید ابزار آلات- خرید انواع پرچ- خرید لوله و انواع نیم مخزن CNG- خرید میلگرد فولادی- خرید انواع فرامین

سیستم تهویه و هواکش صنعتی تهران
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/9/25
مناقصه

انجام پروژه طراحی، خرید و ساخت و نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون هوای ورودی

سیستم تهویه و هواکش صنعتی خوزستان
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/9/25
مناقصه

طراحی ، تامین ، حمل و نصب و راه اندازی ، آموزش و تضمین عملکرد سیستم اعلام و اطفاء حریق به همراه EPC سیستم تهویه

سیستم تهویه و هواکش صنعتی اصفهان
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/9/25
مناقصه

خرید پنج دستگاه هواساز

سیستم تهویه و هواکش صنعتی تهران
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/9/25
مناقصه

خرید اقلام دیزل ژنراتور ۷۰۰Kva – آسانسور تخت بر – آسانسور هیدرولیک – هواساز – تابلو برق ایزوله – تابلوی برق Xray

سیستم تهویه و هواکش صنعتی زنجان
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/9/25
مناقصه

خرید حمل و راه اندازی چیلر تراکمی آب خنک ۲۲۰ تن تبرید

سیستم تهویه و هواکش صنعتی کرمانشاه
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/09/19
مناقصه

برونسپاری ماشینکاری قطعات فولادی ۲ – تامین قطعات طراحی نصب و راه اندازی سیستم تهویه ۳ – خرید ابزار آلات ۴ – خرید انواع پرچ ۵ – خرید لوله و انواع نیم مخزن CNG 6 – خرید میلگرد فولادی خرید انواع فرامین

سیستم تهویه و هواکش صنعتی تهران
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/9/25
مناقصه

خرید دریچه کامپوزیتی – خرید چیلر ساختمانها – خرید سنگدال بتنی – خرید تجهیزات تاسیسات برقی مسیل

سیستم تهویه و هواکش صنعتی تهران
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/9/24
مناقصه

بلوئر دمنده های مربوط به پروژه تصفیه پساب

سیستم تهویه و هواکش صنعتی تهران
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/22
مناقصه

تأمین نیروی انسانی انجام خدمات روزمره واحد تهویه و تبرید

سیستم تهویه و هواکش صنعتی خوزستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/23
مناقصه

اجرای پروژه برچیدن سیستم تهویه فعلی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم تهویه جدید سکوی مسکونی

سیستم تهویه و هواکش صنعتی بوشهر
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/23
مناقصه

خرید اقلام تاسیسات مکانیکی (اتصالات سیستم تهویه مطبوع و آتشنشانی)

سیستم تهویه و هواکش صنعتی تهران
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/9/24
مناقصه

فراخوان ارزیابی کیفی اجرای پروژه برچیدن سیستم تهویه فعلی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم تهویه جدید

سیستم تهویه و هواکش صنعتی بوشهر
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/23
مناقصه

واگذاری عملیات خرید، حمل، نصب و راه اندازی ۸ دستگاه ایرواشر و ۳ دستگاه بویلر

سیستم تهویه و هواکش صنعتی تهران
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/9/24
مناقصه

انجام پروژه طراحی، خرید و ساخت و نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون هوای ورودی به کمپرسورهای هوا A-B

سیستم تهویه و هواکش صنعتی خوزستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/9/24
مناقصه

تامین فن های تهویه فری استال واحد دامپروری

سیستم تهویه و هواکش صنعتی خراسان رضوی
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/19
مناقصه

اجرای خدمات نگهداری تجهیزات و سرویس پیشگیرانه سیستم های سرمایش اینرو و چیلر

سیستم تهویه و هواکش صنعتی تهران
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

تامین تجهیزات سیستم تهویه (سرمایش، گرمایش، هواساز) و موتورخانه مرکزی رستوران بوم گردی در دهکده گردشگری

سیستم تهویه و هواکش صنعتی کرمان
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/9/23
مناقصه

اجرای پروژه برچیدن سیستم تهویه فعلی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم تهویه جدید سکوی مسکونی

سیستم تهویه و هواکش صنعتی بوشهر
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/09/23
مناقصه

شناسایی تولید کنندگان کالا و سازندگان تجهیزات و قطعات در داخل کشور

سیستم تهویه و هواکش صنعتی چهارمحال و بختیاری
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/9/23
مناقصه

اجرای پروژه برچیدن سیستم تهویه فعلی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم تهویه جدید سکوی مسکونی

سیستم تهویه و هواکش صنعتی بوشهر
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/09/23
مناقصه

خرید رطوبت زدا جهت مصارف عملیاتی

سیستم تهویه و هواکش صنعتی خوزستان
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/9/23
مناقصه

خرید چیلر کمپرسوری ۷۰ تن

سیستم تهویه و هواکش صنعتی لرستان
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

خرید تیوب باندل رادیاتور هوا خنک

سیستم تهویه و هواکش صنعتی کرمانشاه
انتشار: 1401/09/10 مهلت شرکت: 1401/10/03
مناقصه

توسعه خط ۲۰KV جهت برج نوری و حوضچه هوادهی

سیستم تهویه و هواکش صنعتی خراسان رضوی
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

پکیج دو قلمی گل روغنی

سیستم تهویه و هواکش صنعتی خوزستان
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/14
مناقصه

تعمیرات اساسی سیستم تهویه مطبوع و توزیع نیرو بندر

سیستم تهویه و هواکش صنعتی بوشهر
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/9/20
مناقصه

Air Handling unit Water Trap Drain

سیستم تهویه و هواکش صنعتی تهران,خوزستان
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/9/20
مناقصه

شناسایی پیمانکارجهت ساخت اتاق تمیز آزمایشگاه میکروبیولوژی

سیستم تهویه و هواکش صنعتی گیلان
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/9/20
مناقصه

خرید تجهیز SURFACE CONDENSER COMPLETE

سیستم تهویه و هواکش صنعتی فارس
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/9/20
مناقصه

حدودا ۲۶ دستگاه هوا ساز گازی سالنی (هیتر گازی صنعتی) سالنهای مونتاژ

سیستم تهویه و هواکش صنعتی مرکزی
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/9/19
مناقصه

خرید تیوب باندل رادیاتور هوا خنک

سیستم تهویه و هواکش صنعتی کرمانشاه
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/10/04
مناقصه

راه اندازی و خریددستگاه هوای فشرده و وکیوم اورژانس بیمارستان

سیستم تهویه و هواکش صنعتی خوزستان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/12
مناقصه

خرید ۴ قلم انواع هواساز

سیستم تهویه و هواکش صنعتی خوزستان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/12
مناقصه

– ساخت و نصب دو دستگاه فن اگزاست – ساخت و نصب یک دستگاه هواساز – تعویض مبدل اینسنریتور کوره رنگ رویه یک سالن رنگ متمرکز و…

سیستم تهویه و هواکش صنعتی تهران
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/12
مناقصه

فراخوان ارزیابی کیفی P/F BLOWER ASSY AND BLOWER COMPLETE MOTOR-0146018

سیستم تهویه و هواکش صنعتی خوزستان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

تامین پکیج اویل کولر توربین های گازی تاروس و تایفون

سیستم تهویه و هواکش صنعتی تهران
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/09
مناقصه

(قطعات تهویه)

سیستم تهویه و هواکش صنعتی خوزستان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/16
مناقصه

خرید رطوبت زدا جهت مصارف عملیاتی

سیستم تهویه و هواکش صنعتی خوزستان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/9/18
مناقصه

(لوازم تهویه)

سیستم تهویه و هواکش صنعتی خوزستان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/16
مناقصه

واگذاری ساخت و نصب دو دستگاه فن اگز است CFM 40000 و ۴۵۰۰۰- ساخت و نصب یک دستگاه هواساز CFM 70000 در سالن رنگ پلیمری

سیستم تهویه و هواکش صنعتی تهران
انتشار: 1401/09/06 مهلت شرکت: 1401/09/12
مناقصه

خرید و نصب سیستم های برودتی هواپیما (PCA) مورد نیاز

سیستم تهویه و هواکش صنعتی تهران,هرمزگان
انتشار: 1401/09/06 مهلت شرکت: 1401/09/12
مناقصه

تعویض ورقهای دیواره لانگستروم و .جی آر. فن و بازسازی بدنه

سیستم تهویه و هواکش صنعتی هرمزگان
انتشار: 1401/09/06 مهلت شرکت: 1401/09/10
مناقصه

قطعات ترمز برقی- پتو- هوز ۳۰ فوتی – قطعات تهویه – گاز فریون – کاغذ A4 – لوازم تهویه

سیستم تهویه و هواکش صنعتی خوزستان
انتشار: 1401/09/06 مهلت شرکت: 1401/9/17
مناقصه

واگذاری انجام خدمات سرویس، نگهداری و تعمیرات تجهیزات فیلتراسیون در کارخانه

سیستم تهویه و هواکش صنعتی تهران,همدان
انتشار: 1401/09/06 مهلت شرکت: 1401/09/14
مناقصه

تعمیرات بگ فیلتر A6-7B , پاکسازی آن

سیستم تهویه و هواکش صنعتی خوزستان
انتشار: 1401/09/05 مهلت شرکت: 1401/09/16
مناقصه

تعمیرات بگ فیلتر A6-7B , پاکسازی آن

سیستم تهویه و هواکش صنعتی خوزستان
انتشار: 1401/09/05 مهلت شرکت: 1401/09/16