تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
مناقصات امروز(52)
مزایدات امروز(16)
استعلام های امروز(49)
درخواست خرید های امروز(0)
مناقصه

تعویض بدنه و رفراکتوری کوره BA-451

صنایع حرارتی خوزستان
انتشار: 1401/09/15 مهلت شرکت: 1401/9/26
مناقصه

وینچ اسکیپ کوره بلند

صنایع حرارتی اصفهان
انتشار: 1401/09/15 مهلت شرکت: 1401/09/29
مناقصه

ساخت یک دستگاه مبدل حرارتی مبدل EA-308

صنایع حرارتی خوزستان
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/09/30
مناقصه

طراحی تأمین و ساخت ۸ دستگاه مبدل حرارتی

صنایع حرارتی تهران
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/09/26
مناقصه

تامین سیستم گرمایش الکتریکی (Heat Trace)

صنایع حرارتی تهران
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/9/25
مناقصه

انجام پروژه طراحی خرید و ساخت و حمل و تحویل سه دستگاه مبدل ea-308 b/ea-121b و خوراک میکس و یک دستگاه k.o.drum ناک اوت درام

صنایع حرارتی خوزستان
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/9/25
مناقصه

انجام عملیات خدمات تعمیر و نگهداری بخشی از موتورخانه و تلمبه خانه های آبرسانی و آتش نشانی پروژه بیمارستانی

صنایع حرارتی تهران
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/9/25
مناقصه

تهیه و تامین ماشین آلات و دستگاه های جهت تعمیرات اساسی واحد ۱۰۰-تعمیرات اساسی دیگ بخار ۵۰۲ واحد اصلی تولید بخار (پنج بویلر)

صنایع حرارتی خوزستان
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/09/22
مناقصه

خرید هیتر Forced Draft

صنایع حرارتی البرز
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/09/20
مناقصه

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سه دستگاه چیلر جهت بیمارستان

صنایع حرارتی همدان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/19
مناقصه

خرید یک دستگاه چیلر جهت بیمارستان

صنایع حرارتی همدان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/19
مناقصه

خدمات بهره برداری تولید نگهداری و تعمیرات واحد فولاد سازی

صنایع حرارتی تهران,فارس
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/23
مناقصه

تعویض و نصب ۳ دستگاه مبدل حرارتی توربین نفسکی همراه با عایقکاری و ورقکاری

صنایع حرارتی اصفهان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/10/04
مناقصه

تعمیر و استاندارد سازی سیستم های گرمایشی مدارس

صنایع حرارتی لرستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

تعمیر واستاندارد سازی سیستم های گرمایشی مدارس

صنایع حرارتی لرستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

تعمیر واستاندارد سازی سیستم های گرمایشی مدارس

صنایع حرارتی لرستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

تعمیر واستاندارد سازی سیستم های گرمایشی مدارس

صنایع حرارتی لرستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیر واستاندارد سازی سیستم های گرمایشی مدارس

صنایع حرارتی لرستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

تعمیرات و استاندارد سازی سیستم های گرمایشی مدارس

صنایع حرارتی لرستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/9/24
مناقصه

بازطراحی، تأمین و ساخت ۸ دستگاه مبدل حرارتی

صنایع حرارتی تهران
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/9/24
مناقصه

تهیه و تامین ماشین آلات و دستگاهها جهت تعمیرات اساسی واحد ۱۰۰

صنایع حرارتی خوزستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/22
مناقصه

واگذاری عملیات خرید، حمل، نصب و راه اندازی ۸ دستگاه ایرواشر و ۳ دستگاه بویلر

صنایع حرارتی تهران
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/9/24
مناقصه

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیر واستاندارد سازی سیستم های گرمایشی مدارس

صنایع حرارتی لرستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیر واستاندارد سازی سیستم های گرمایشی مدارس

صنایع حرارتی لرستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیر واستاندارد سازی سیستم های گرمایشی مدارس

صنایع حرارتی لرستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیر واستاندارد سازی سیستم های گرمایشی مدارس

صنایع حرارتی لرستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیر واستاندارد سازی سیستم های گرمایشی مدارس

صنایع حرارتی لرستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیر واستاندارد سازی سیستم های گرمایشی مدارس

صنایع حرارتی لرستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیر واستاندارد سازی سیستم های گرمایشی مدارس

صنایع حرارتی لرستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای استاندارد سازی سیستم های گرمایشی مدارس

صنایع حرارتی لرستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

تهیه وتأمین ماشین آلات و دستگاهها جهت تعمیرات اساسی واحد ۱۰۰ – تعمیرات اساسی دیگ بخار ۵۰۲ واحد اصلی تولید بخار (پنج بویلر)

صنایع حرارتی خوزستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/22
مناقصه

تهیه و ساخت مبدل حرارتی مربوط به پروژه احداث پلنت تولید و ذخیره سازی قیر

صنایع حرارتی تهران,خوزستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/16
مناقصه

تأمین سیستم گرمایش الکتریکی

صنایع حرارتی تهران
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/9/24
مناقصه

تعمیرات اساسی دیگ بخار ۵۰۲ واحد تولید بخار(پنج بویلر)

صنایع حرارتی خوزستان
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/09/22
مناقصه

خرید اسپلیت سرمایی و گرمایی تولید داخل کشور

صنایع حرارتی خراسان رضوی
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/10/01
مناقصه

واگذاری خرید و نصب یک دستگاه دیگ بخار کامل نیروگاه گاز

صنایع حرارتی آذربایجان شرقی
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

تامین تیوپ مبدل

صنایع حرارتی تهران
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/9/23
مناقصه

خرید TEST RING FOR HEAT EXCHANGER جهت تعمیر مبدل های حرارتی

صنایع حرارتی تهران,خوزستان
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/9/23
مناقصه

خرید با نظارت بر ساخت رادیاتور آب خنک کن واحد های هیتاچی GE F5

صنایع حرارتی تهران
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/09/14
مناقصه

انجام خدمات تعویض لوله های بویلرهای نیروگاه

صنایع حرارتی تهران
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/09/12
مناقصه

خرید استیم تراپ تله بخار

صنایع حرارتی اصفهان
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/9/23
مناقصه

خرید چیلر کمپرسوری ۷۰ تن

صنایع حرارتی لرستان
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

پروژه تجهیز و اجرای موتورخانه سرمایش و گرمایش یگان حفاظت هواپیمایی فرودگاه

صنایع حرارتی تهران,اصفهان
انتشار: 1401/09/10 مهلت شرکت: 1401/09/16
مناقصه

خرید تیوب باندل رادیاتور هوا خنک

صنایع حرارتی کرمانشاه
انتشار: 1401/09/10 مهلت شرکت: 1401/10/03
مناقصه

تأمین انواع تیوب کوره مورد نیاز تعمیرات اساسی

صنایع حرارتی هرمزگان
انتشار: 1401/09/10 مهلت شرکت: 1401/9/21
مناقصه

الکترود گرافیتی UHP600-خاک کف ( تعمیر سرد) کوره EAF

صنایع حرارتی خراسان رضوی
انتشار: 1401/09/10 مهلت شرکت: 1401/9/21
مناقصه

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تکمیل موتورخانه یگان حفاظت هواپیمایی

صنایع حرارتی اصفهان
انتشار: 1401/09/10 مهلت شرکت: 1401/09/16
مناقصه

طراحی و ساخت و نصب ترموکمپرسور آبشیرین کن و اورهال

صنایع حرارتی هرمزگان
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/9/20