تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
مناقصات امروز(0)
مزایدات امروز(0)
استعلام های امروز(0)
درخواست خرید های امروز(0)
مناقصه

خرید سیم هادی و محافظ هوایی خط ۶۳ کیلوولت تغذیه پست شهرک صنعتی

سیم و کابل تهران
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

خرید کابل ۶۳ کیلو ولت سه مداره معنوی

سیم و کابل تهران
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

خرید سیم هادی و محافظ هوایی خط ۶۳

سیم و کابل تهران
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

تامین سیم و کابل

سیم و کابل اصفهان
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/9/20
مناقصه

تهیه و اجرای کابل دفنی مابین mcc و ساختمانهای حراست مرکزی و توزیع بار در انبار نفت

سیم و کابل اصفهان,تهران
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/13
مناقصه

تهیه ساخت حمل نصب و راه اندازی تابلو کنترل و سینی کاری و کابل کشی کابین رنگ رویه

سیم و کابل تهران
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/9/20
مناقصه

خرید سیم هادی هاوک و فیبرنوری

سیم و کابل یزد
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

خرید کابل ۱۳۲ کیلوولت

سیم و کابل خوزستان
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/13
مناقصه

خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف با عایق pvc

سیم و کابل تهران
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/14
مناقصه

تهیه و اجرای کابل دفنی مابین MCC و ساختمانهای حراست مرکزی و توزیع بار در انبار نفت

سیم و کابل اصفهان,تهران
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/13
مناقصه

خرید پایه گرد بتونی ۹ متری – خرید پایه گرد بتونی ۱۲ متری – خرید کابل خودنگهدار آلومینیومی – خرید کابل

سیم و کابل خوزستان
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

انجام خدمات پشتیبانی و رفع خرابی فیبرنوری کابلهای دریایی

سیم و کابل تهران
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/9/20
مناقصه

خرید انواع کابل ژله فیلد خاکی

سیم و کابل مازندران
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/9/20
مناقصه

کانال کنی و کابل کشی کابل فیبرنوری و کابل برق بلاک

سیم و کابل تهران
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/16
مناقصه

خرید مفصل کابل ۱۳۲ کیلو ولت

سیم و کابل خوزستان
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/13
مناقصه

خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف پروتودور

سیم و کابل تهران
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/14
مناقصه

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید سیم هادی هاوک و فیبر نوری

سیم و کابل یزد
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

خرید کابل

سیم و کابل هرمزگان
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/9/20
مناقصه

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای کابل خودنگهدار آلومنیومی

سیم و کابل خوزستان
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید کابل زمینی

سیم و کابل خوزستان
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

کانال کنی و کابل کشی کابل فیبرنوری و کابل برق بلاک میانی

سیم و کابل تهران
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/16
مناقصه

خرید کابل های توسعه پست ۴۰۰ کیلو ولت

سیم و کابل خوزستان
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/12
مناقصه

خرید پایه گرد بتونی ۹ متری – خرید پایه گرد بتونی ۱۲ متری – خرید کابل خودنگهدار آلومینیومی – خرید کابل

سیم و کابل خوزستان
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

خرید کابلهای فشار ضعیف و فشار متوسط

سیم و کابل تهران
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/09
مناقصه

خرید خدمات پشتیبانی و رفع خرابی فیبر نوری کابلهای دریایی

سیم و کابل تهران
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

خرید سیم و کابل

سیم و کابل اصفهان
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/9/19
مناقصه

خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف با عایق pvc

سیم و کابل تهران
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/9/19
مناقصه

خرید کابل تجهیزات ارتباطی

سیم و کابل تهران
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/16
مناقصه

فراخوان ارزیابی کیفی خرید کابل تجهیزات ارتباطی برای ادارات کل راه آهن

سیم و کابل تهران
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/16
مناقصه

برون سپاری ساخت دیافراگم توربین STAGE DIAPHRAGM- برون سپاری کابل کنترل کوره واحد تقطیر CABLE CONTROL

سیم و کابل اصفهان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/9/18
مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مفصل کابل ۱۳۲کیلوولت

سیم و کابل خوزستان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/13
مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کابل ۱۳۲کیلوولت

سیم و کابل خوزستان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/13
مناقصه

خرید مفصل کابل ۱۳۲ کیلوولت

سیم و کابل خوزستان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/13
مناقصه

خرید کابل ۱۳۲ کیلوولت

سیم و کابل خوزستان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/13
مناقصه

اجرای پروژه تعویض سیم مسی به کابل

سیم و کابل هرمزگان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/12
مناقصه

خرید ملزومات جهت نگهداری و رفع خرابیهای کابلی

سیم و کابل گلستان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/9/18
مناقصه

اجرای پروژه تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار روستا

سیم و کابل هرمزگان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/12
مناقصه

خرید انواع کابل مسی فاز اول

سیم و کابل کرمان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/09
مناقصه

خرید کنتور ۱/۲ مولتی جهت خشک و پلمپ و سیم ۵۰ سانتیمتری» و «خرید لوله چدن داکتیل و اتصالات چدن

سیم و کابل خراسان جنوبی
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/12
مناقصه

خرید خدمات تضمینی بهره برداری تعمیرات و نگهداری از نیروگاه – اجرای پروژه تعویض سیم مسی به کابل روستاها – اجرای پروزه تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار

سیم و کابل هرمزگان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/9/18
مناقصه

خرید کنتور ۲/۱ مولتی جت خشک و پلمپ و سیم ۵۰ سانتی متری

سیم و کابل خراسان جنوبی
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/12
مناقصه

انواع کلمپ کابل خودنگهدار

سیم و کابل کرمانشاه
انتشار: 1401/09/06 مهلت شرکت: 1401/09/10
مناقصه

خرید انواع کابل فشار ضعیف مسی

سیم و کابل فارس
انتشار: 1401/09/06 مهلت شرکت: 1401/09/09
مناقصه

خرید انواع کابل مسی

سیم و کابل کرمان
انتشار: 1401/09/06 مهلت شرکت: 1401/9/17
مناقصه

واگذاری عملیات توسعه فیدر

سیم و کابل هرمزگان
انتشار: 1401/09/06 مهلت شرکت: 1401/9/17
مناقصه

۱- خرید ۵۰۰۰۰ کیلوگرم سیم آلومینیومی نمره ۳۵ ویسل ۲- خرید ۵۰۰۰۰ کیلوگرم سیم آلومینیوم نمره ۴۳ فوکسل

سیم و کابل کرمان
انتشار: 1401/09/06 مهلت شرکت: 1401/09/07
مناقصه

خرید انواع سیم آلومینیومی با مغز فولادی

سیم و کابل آذربایجان غربی
انتشار: 1401/09/06 مهلت شرکت: 1401/09/13
مناقصه

خرید کابل های توسعه پست ۴۰۰ کیلو ولت

سیم و کابل خوزستان
انتشار: 1401/09/06 مهلت شرکت: 1401/09/12