لوستر

قطعا یکی از عضوها همیشگی یک خانه، لوستر است که با روشنایی خود شب‌های ما را روشن می‌گرداند. اما لوستر تنها یک قطعه فلز نیست که تعدادی چراغ بر آن وصل شوند. امروزه انواع و مدل‌های مختلفی از لوسترها وجود دارند و افراد با توجه به سبک متفاوت خانه‌های خود می‌توانند گزینه‌های متعددی برای انتخاب لوستر داشته باشند. مقاله زیر می‌تواند برای شناسایی انواع لوستر به شما کمک زیادی برساند.

لوستر

آگهی بیشتر...