استان
فیلتر
 • همه آگهی ها
فیلترهای انتخابی: الکترونیک و اتوماسیون صنعتیاینورتر های اتوماسیون صنعتی
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

اینورترهای اتوماسیون صنعتی

اینورترهای اتوماسیون صنعتی

به طور معمول دستگاه اینورتر اتوماسیون صنعتی به دو نوع تک فاز و سه فاز تقسیم‌بندی می‌شود. این دستگاه برای اهداف گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مانند:

 • برای فعالیت‌های گشتاور ثابت مانند نوار کاغذ، پیچ، میکسر
 • برای فعالیت‌های قدرت ثابت مانند کشش
 • برای فعالیت‌های گشتاور متغیر مانند پمپ‌های صنعتی و فن‌ها

اگر قصد دارید تا در مورد این دستگاه‌ها بیشتر بدانید، خوب است تا به مقاله زیر سری بزنید تا اطلاعات مفیدی بدست بیاورید.

اینورترهای اتوماسیون صنعتی، کاربرد و مزایا

 • 11,500,000 تومان
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 روز قبل در شیراز
 • 8,300,000 تومان
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  4 روز قبل در شیراز
 • 1,650,000 تومان
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  4 روز قبل در گرگان
 • 1,300,000 تومان
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 هفته قبل در شیراز
 • 2,250,000 تومان
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 هفته قبل در قرچک
 • 500,000 تومان
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  2 هفته قبل در سبزوار
 • 1,450,000 تومان
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  2 هفته قبل در همدان
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  3 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  3 هفته قبل در ارومیه
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  3 هفته قبل در سمنان
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  3 هفته قبل در کمال شهر
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  3 هفته قبل در اصفهان
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  3 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  3 هفته قبل در اصفهان
 • 2,700,000 تومان
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  3 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  3 هفته قبل در اصفهان
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  3 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  3 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  4 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  4 هفته قبل در شهریار
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  4 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  4 هفته قبل در تهران
 • 1,640,000 تومان
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در قزوین
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در اندیشه
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در مشهد
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در کرج
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در مشهد
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در آمل
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در مشهد
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در مشهد
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در آلاشت
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در تبریز
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در یزد
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در شیراز
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در تبریز
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در ارومیه
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در تبریز
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در تبریز
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در مشهد
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در مشهد
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در مشهد
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در مشهد
 • توافقی
  اینورتر های اتوماسیون صنعتی
  1 ماه قبل در مشهد
 • آگهی بیشتر...