تابلو برق صنعتی

در تأسیسات صنعتی، انجام هرگونه تعمیرات و یا سرویس مستلزم قطع برق مداری است که قرار است عملیات مورد نظر روی آن انجام شود. انجام این کار تنها از طریق تابلو برق صنعتی میسر می‌باشد. برخی از این تابلو‌های برق را به نام جعبه مدار شکن می‌شناسند در حالی که نام تجاری آن‌ها مرکز بار است. تابلو برق صنعتی مدل کامل شده تری از جعبه‌های فیوز داخل خانه است که جریان الکتریکی را در مدار‌های متصل به آن کنترل می‌کنند. این جعبه‌های کنترل مدار، جریان برق را از مدار‌های اصلی برق شهر دریافت می‌کنند و آن را در هریک از مدارهایی که ماشین آلات، تأسیسات، دستگاه‌ها، کلیه کلید و پریز‌ها و به طور کل کلیه خروجی‌های جریان الکتریکی توزیع می‌نمایند. بدین ترتیب به جز جریان برق اصلی که از مدار شهری دریافت می‌شود، سایر مدار‌های متصل به تابلو برق صنعتی قابل قطع/وصل است. اگر مایل هستید تا در مورد تابلو برق صنعتی نکات بیشتری را بدانید، مقاله زیر می‌تواند کمک زیادی به شما برساند.

تابلو برق صنعتی مرکز فرماندهی مدار الکتریکی تأسیسات

آگهی بیشتر...